Audiosuunnittelu

Uudet AV-järjestelmät ja nopeasti kehittyvä viestintäteknologia ovat asettaneet AV-tilojen suunnittelulle vanhojen ongelmien lisäksi aivan uusia vaatimuksia. Suunnittelun avuksi onkin saatavana jo hyvää ammattiapua.

Tämä edellyttää ammattimaisten av-suunnittelijoiden osallistumista hankkeeseen sen alusta alkaen ja siinä Sähkökatko astuu kuvaan.

Yhä selvemmäksi on käynyt, että av-järjestelmät on suunniteltava siinä missä muutkin rakennusten ratkaisut. Eri suunnittelualojen välinen yhteensovittaminen on myös tärkeää varsinkin, kun kuvien esittämisessä ja äänen kuulumisessa on huomioitava sellaisia peruskysymyksiä, joita ei voida ohittaa. Av-hankintojen kustannukset on myös laskettava ja hankinnat on kilpailutettava. Toteutukset on valvottava ja valmistuvat järjestelmät tarkastettava.

Audiokonsultointi

Toteutamme erilaiset hankintaohjelmat, tarjouspyynnöt, tarjousten vertailut, valvonnat sekä rakennuttamispalvelut yms. AV-ja teatteritekniikka suunnitelmissa huomioimme tulevan järjestelmän käyttäjät ja käyttötarkoituksen, jotta järjestelmästä tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja jokaista käyttäjää miellyttävä kokonaisuus. Myös laitteistojen luotettavuus on yksi suunnittelumme perusta.

Monihuonejärjestelmät

Nyt uutena muotona suunnittelussa kasvaneen kysynnän vuoksi monihuonejärjestelmät. Voit kuunnella, katsella ja säätää haluamaasi musiikkia ja TV/videokuvaa missä tahansa kodin huoneessa monihuonejärjestelmällä.

Viime vuosina järjestelmien kehitys on nopeutunut ja järjestelmiin on tullut paljon uusia ominaisuuksia. Moderneimmat järjestelmät kykenevät ylläpitämään, jakamaan ja toistamaan äänite- ja videokirjastoja sekä mm. ohjaamaan kodin valaistusta, lukitusta, verkkoyhteyksiä ja hälytysjärjestelmiä. Tämä tarkoittaa, että monihuonejärjestelmillä voidaan hoitaa osa kodin automaatiojärjestelmien toiminnoista ja ne linkittyvät tehokkaasti olemassa oleviin tietojärjestelmiin.

Monihuonejärjestelmän toiminta

Tyypillisesti modernia monihuonejärjestelmää voi käyttää ja ohjata mistä tahansa kodin huoneesta jossa on järjestelmän vastaanotin. Ohjaukseen käytetään yleensä kaukosäädintä tai ohjauspaneelia.

Järjestelmän kaiuttimina voidaan käyttää joko seiniin tai kattoon integroitavia aktiivi- tai passiivikaiuttimia tai haluttaessa tavanomaisia lattia- tai hyllykaiuttimia.

Kaiuttimien ja mahdollisten televisioiden lisäksi tarvitaan keskusyksikkö, joka asennetaan näkymättömiin kodin laitetilaan tai kaappiin. Keskusyksikköön kytketään ääni- ja kuvalähteet, kuten digitallennin, tietokone, TV-signaali, internetyhteys, asiakkaan omat hifilaitteet jne.

Laitteet voidaan asentaa näkymättömiin ja järjestelmä laajennetaan kodin eri huoneisiin kaapeloinnin tai langattoman verkon avulla. Parhaisiin järjestelmiin voi liittää paikallisia äänilähteitä, esimerkiksi itsenäisen tai seinään integroidun IPod -telakan.

Myymme, asennamme ja ylläpidämme mm. Bosen ja Sonoksen tietokonepohjaisia avoimia järjestelmiä.

Yksilöllisiä ratkaisuja älykkääseen kotiin!